Bayaning Pilipino Watawat Pilipino

Bayani:  Hindi  Karaniwang  Mga  Pilipino  At  Pilipina

Mga Kasaysayan
Ng Pilipinas

-o-

Mga Aklasan ng Charismatic Pinoys

Kaingin ‘Kaingin,’ Francisco

Ina  sa  Biac-na-Bato

Trinidad Tecson

Ang  Katipunera

Marina Dizon

Tinikling ‘Tinikling,’ Amorsolo

GOMBURZA
Mariano Gomez
Jose Burgos
Jacinto Zamora

Melchora Aquino
Tandang Sora

Mag-inang squatter ‘Mag-inang Squatter,’
Manansala

Magkakamote ‘Magca-camote,’ 1964, Francisco

Si ‘Rajah’
Pedro Ladia

‘Bayaning Español’
  Moises Salvador  

Banaklaot ‘Banaklaot’ 1948, Manansala

General’  sa  Iloilo
Teresa Magbanua

-o-

Nagtaguyod sa Pilipina
Josefa Llanes Escoda

Babae sa ilog ‘Babae sa ilog,’ 1959, Amorsolo

Fernando Amorsolo

Pintor ng ginintuang
Pilipinas
 

‘Pilipinas Pagkaraan
Ng 100 Taon’

ni Jose P. Rizal
sa ‘La Solidaridad

-o-

La Liga Filipina

Bayani ng Pilipinas

Ang Himagsikan ng mga Pilipino
ni Apolinario Mabini

Ang Aklat ni Andres Bonifacio
Emilio Jacinto, ‘Utak ng Katipunan’
Talumpati ni Graciano Lopez Jaena
Kasunduan sa Biak-na-Bato

Mag-ina sa gubat

 

‘Mother
and
Child
in the
Forest,’

Amorsolo

‘Botong’
Carlos V.
Francisco

Pintor ng
dakilang
Pilipino

Maglalako ‘Fish Vendor,’ Manansala

Umiigib ng tubig

 

‘Girl with
Water Jug,’
1950,

Amorsolo

Jose Abad Santos
Maginuong Bayani

-o-

ANACLETO  ENRIQUEZ
Bayani  Ng  Bulacan

Taniman ‘Planting Rice,’ 1954, Amorsolo

MGA
BAYANI
NG
PILIPINAS

Barikan ‘Barikan,’ Francisco

Vicente Manansala

Pintor ng
maralitang
Pilipino